нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

“ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ“ ООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машини в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположен на партерен етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, проведен на 15.09.2020г. от 16.00 часа.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

“ТОП ВЕНДИНГ“ ЕООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машини в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположен на пети етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, проведен на 15.09.2020г. от 16.00 часа.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

ЕТ “АЙС ВЕНДИНГ – НИКОЛАЙ МАРЧЕВ“ 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машини в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположен на осми етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, проведен на 15.09.2020г. от 16.00 часа.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

“ТОП ВЕНДИНГ“ ЕООД

за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за разполагане върху част от имот – публична общинска на вендинг машини в сграда с идентификатор 10135.1505.218.1, находяща се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк” № 43, разположен на дванадесети етаж – 3 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, проведен на 15.09.2020г. от 16.00 часа.

Категории