нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24005050ВН/20.02.2024 г.  относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година - Проект

 

Предложение от Благомир Коцев – кмет на община Варна с рег. № РД24003258ВН/ 01.02.2024 г.  относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 година - Проект

Top