нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С МИГ „АВРЕН-БЕЛОСЛАВ“

 

Областният информационен център-Варна проведе работна среща с новото ръководство на Местна инициативна група „Аврен-Белослав“. В нея се включиха изпълнителният директор на сдружението Костадин Петров и Лазар Лазаров – експерт по прилагане на СВОМР.

По време на събитието бяха коментирани подходът Водено от общностите местно развитие през настоящия програмен период 2021.2027 г., както и инструментът Интегрирани териториални инвестиции, който дава възможност за развитие на регионите според тяхната специфика и предполага създаването на партньорства при изпълнението на интегрирани проекти.

На срещата бяха дискутирани новите функции на Областните информационни центрове в звената за медиация и публични консултации в Регионалните съвети за развитие.

Представителите на местната инициативна група и управителят на ОИЦ-Варна д-р Виктория Николова обсъдиха възможностите за бъдеща съвместна работа и сътрудничество. Д-р Николова представи подробно дейността на центъра и обясни как би могъл да подпомага сдружението като популяризира неговата дейност и процедурите, които се отварят за кандидатстване.

„ОИЦ-Варна разполага със зала с капацитет 40 места, която може да се използва за всякакви обучения, конференции и събития, свързани с европейски програми и проекти. Освен това, центърът е точка по ИСУН 2020“, подчерта тя.

От МИГ „Аврен-Белослав“ изразиха задоволство от срещата и готовност да си партнират с центъра. Гостите проявиха интерес и към авторските материали, които той издава.

 

Категории

Top