нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НАБИРАТ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

Община Вълчи дол набира потребители на услугата „Патронажна грижа“ по проект „Патронажна грижа + в община Вълчи дол“. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

По проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора - психологическа подкрепа, консултиране, доставка на храна и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. „Патронажната грижа“ ще включва и помощ в дома - почистване, пране, осигуряване на социални контакти и др. За потребителите ще се грижат медицинска сестра, психолог, социален работник и домашни помощници.

За ползване на услугата могат да кандидатстват възрастни хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, които поради здравословни проблеми са в социална изолация.

Жителите на Община Вълчи дол, които попадат в тези рискови групи и желаят да ползват социалните услуги, трябва да подадат заявление. Образците на необходимите документи за участие могат да бъдат намерени в деловодството на общинската администрация или на интернет страницата на Община Вълчи дол. Документите се подават лично или чрез пълномощник всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, стая №111 или стая №108. Крайният срок е 30.05.2022 г. включително.

 

Категории

Top