нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ЕВРОПРОГРАМА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ДИСКУТИРАХА ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ

Ученици и учители от Италия, Полша и Испания гостуваха на Средно училище „Гео Милев“ във Варна в рамките на проекта ACTIVE по програма „Еразъм+“. Неговата основна цел е младежите да развият ключови умения като критично мислене, креативност, самостоятелно учене, да придобият граждански компетенции и способност да участват пълноценно в социалния живот, да използват интернет и дигиталните технологии безопасно, интелигентно и с образователна цел. Младите хора, на възраст от  15 до 18 години, изпълняват заложените в проекта дейности в своите училища и по време на съвместните срещи във всяка страна.

На международната среща в края на април във Варна те са работили по модули,  свързани с човешките права и отговорности, обсъждали са различни казуси, изготвили са материали, използвайки дигитални приложения, и са участвали в ролеви игри.
Групата от 30 чуждестранни гости, заедно с ученици от СУ “Гео Милев“, е гостувала във  ВСУ „Черноризец Храбър“, посетила е  лабораториите по криминалистика, учебната съдебна зала. Гостите и техните домакини са присъствали и на лекция за човешките права,  подготвена от студентка по право. В учебните радио и телевизионен център ученици от всяка държава са записали видеоклип и подкаст по теми от проекта.

Като част от програмата е организирано посещение на Окръжен съд-Варна, в рамките на което е проведена среща със съдии от „Гражданско отделение“. Те са запознали учениците с правата и задълженията, които децата имат у нас на различна възраст, както и с начина, по който се защитава интересът им в съдебния процес. Децата са дискутирали с магистратите въпроси, свързани с правото да полагат труд и изискванията за това до навършване на пълнолетие.

Категории

Top