нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА БЕ ДОМАКИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПОС

 

Областният информационен център-Варна бе домакин на пресконференция, по време на която бе представен проектът „Чисти, разделни и екологични в Община Вълчи дол“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 355 556, 08 лв. Бенефициент е Сдружение „Форум гражданско общество“, а партньор - Община Вълчи дол.

Основната цел на проекта, който е демонстрационен, е да се създаде и внедри нова технология за събиране и третиране на битовите отпадъци във Вълчи дол, както и да се стимулира опазването на околната среда чрез намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаването на дела на рециклираните. Повишаване осведомеността и общественото самосъзнание за управление на битовите отпадъци и засилване на участието на гражданите в разделното събиране на боклук също са сред целите на проекта.

С европейските средства ще бъдат закупени специализирано транспортно средство и инвентар за транспортиране на компост. Идеята е зелената маса и хранителните отпадъци да се събират в компостери, разположени на територията на общината, след което получените след разграждането естествени торове да се използват безплатно от земеделските производители за обогатяване и подхранване на почвата. Предвижда се в дворове на къщи, в различни учреждения и образователни институции да бъдат поставени около 100 компостера. Събраният материал ще се транспортира от камиона, закупен по проекта, до специално обособена за целта общинска площадка. Това ще доведе до опазване на околната среда и производство на екологично чисти продукти. Ще намалеят и разходите на местната администрация за управление на отпадъците.

Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са организиране на широка информационна кампания сред жителите на Община Вълчи дол с цел превенция и опазване на чиста околната среда, популяризиране на екологичната култура, изработване и отпечатване на наръчник за компостиране в битови условия, създаване на образователна информационна платформа за разделно събиране и компостиране на битови отпадъци.

Проектът е стартирал на 24.02.2022 г. и ще продължи до 24.09.2023 г.

Категории

Top