нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ТЪРСИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА ПО СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ

Във връзка с реализирането на дейностите по проект  „Подкрепи ме, за да успея”, Община Вълчи дол търси да назначи педагог и медиатор. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 856 631, 57 лв.  

Желаещите да кандидатстват за обявените позиции трябва да изпратят професионална биография с описание на изискуемите квалификация и опит до 26.05.2022 г. Документите могат да се подават по електронен път на оbа@bg и на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1. Подборът на кандидати ще протече в два етапа - проверка за съответствие на представените документи и събеседване.

Проектът „Подкрепи ме, за да успея“ включва интегриран подход при решаване на социалните проблеми на лицата от целевата група. Той обхваща образователна помощ, здравно обслужване, грижа и социална подкрепа на семейства в риск и техните деца. Основната идея е да се предоставят комплексни услуги на подрастващи от 0 до 7-годишна възраст. Мобилната работа се осъществява от мултидисциплинарни екипи.

Проектът е стартирал на 27.04.2016 г. и ще продължи до 31.12.2022 г.

Категории

Top