нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА „ИНОВАЦИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – ТЕХНОЛОГИИ НА УСПЕХА“

Областният информационен център-Варна се включи в Национална кръгла маса на тема „Иновации и дигитализация – технологии на успеха“. Събитието е организирано по случай 60-годишния юбилей на Технически университет-Варна. В него взеха участие министърът на електронното управление Божидар Божанов, Петър Кирков - директор на Дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ в Министерството на електронното управление, ректори и преподаватели от варненски висши училища, представители на бизнеса.

Целта на кръглата маса бе да се сподели и дискутира напредъкът на университетите по пътя към дигитализация на процесите в образованието и научноизследователската дейност, които са залог за успешно развитие на инженерните кадри и са основополагащи за създаването на високотехнологични и иновационни бизнеси в България.

По време на форума бяха коментирани средствата, които ще отпускат новите европрограми 2021-2027 г. за дигиталицзация, както и електронното управление в тази сфера. Бяха откроени приоритети като проекта за електронна идентификация, комплексното административно обслужване, киберсигурността като двигател за иновации и технологии, развитието на информационното общество и повишаване на дигиталните умения.

Участниците в кръглата маса изтъкнаха ролята на университетите и академичната общност в процесите по дигитализация и подчертаха колко е важна връзката на науката с бизнеса. Бяха обсъдени моделите и предизвикателствата пред създаването на инженерни кадри у нас, които да отговарят на изискванията на бъдещето.

Категории

Top