нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОЧВА РЕМОНТЪТ НА ФИЛИАЛА НА ВАРНЕНСКИЯ ТЕАТЪР

 

Протокол за откриване на строителна площадка за основен ремонт и реконструкция на сцена „Филиал“ на Варненския драматичен театър “Стоян Бъчваров” бе подписан от директора на Театрално-музикален продуцентски център-Варна Даниела Димова. Той ще даде начало на строително-монтажните дейности по проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на инвестицията е 6 825 503, 85 лв. Бенефициент е Община Варна.

Целта е филиалът да разполага с обновени и комфортни за зрителите и артистите сцена, камерна зала, репетиционни и др. Сградата ще продължи да бъде използвана като втора сцена, на която ще преобладават театралните постановки.

С европейските средства ще бъде подменена механизацията на оркестрината и сцената, ще бъдат обособени две репетиционни зали, едната от които за балет. Изцяло ще се промени интериорът на балкона, главното фоайе, камерната и репетиционните зали, на клуба на актьора. Проектът предвижда още дейности по подмяна на ВиК и ел. инсталациите, осигуряване на необходимото осветление и озвучаване, изграждане на климатична и вентилационни инсталации, подобряване достъпа за хора с увреждания.

Проектът е стартирал на 26.05.2020 г. и ще продължи до 28.10.2023 г.

Категории

Top