нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАТ НОВА ЕКОПЪТЕКА В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Община Белослав ще изгради нова екопътека и ще повиши туристическия си потенциал, реализирайки проекта „Към сърцето на историята и природата по любима екопътека на територията на община Белослав, област Варна“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, Мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област“. Общата стойност на инвестицията е 48 879, 82 лв.

Проектът е ориентиран към дейности, насочени към запазване, поддържане и подобряване на околната среда, природно-историческото и морско наследство. Целта е изграждане и развитие на местния туристически потенциал и инфраструктура в района на Община Белослав и използване на уникалните природни дадености като изключително подходящо място за екотуризъм.

С европейските средства ще бъде създадена екопътека на територията на Община Белослав. Теренът обхваща няколко обекта на природното наследство: Страшимировската група „Побити камъни”, Пещерата „Темната дупка“ в местност Тепавицата, масивите от диви кактуси по южните склонове на Белослав, Побитите камъни, които са част от известната „каменна гора” между Варна и Девня, местностите Горна и Долна Капладжа, Защитена местност Ятата, Музей на стъклото, Музей „Подводница Слава“.

По проекта ще бъде обособена и зона за отдих чрез поставяне на архитектурно-декоративен елемент и лесопаркова мебел в близост до Защитена местност Ятата. Ще бъде изработен и издаден пътеводител – каталог за културното, морско и природно наследство на Община Белослав. Предвидено е и провеждането на Зелена академия.

Проектът е стартирал на 15.02.2022 г. и ще продължи до 15.02.2023 г.

Категории

Top