нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 100 ДУШИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Продължават дейностите по проекта „Предоставяне на топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19 в община Дългопол“, който стартира в началото на 2021 г. и след сключване на допълнителни споразумения е с продължителност до 30.06.2022 г. Той се финансира от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 111 991 лв.

По проекта в община Дългопол се предоставя топъл обяд - супа, основно, хляб и поне веднъж седмично десерт, на 100 лица от целевите групи. Право на помощта имат: лица в неравностойно положение без приходи или с ниски доходи под линията на бедност; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или заради увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под задължителна карантина - без приходи или с ниски доходи и без близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка

Категории

Top