нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

РЕМОНТЪТ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ БУЛЕВАРД В ДЕВНЯ ВЪРВИ КЪМ ФИНАЛ

Модернизацията на най-големия булевард в Девня върви към финал. Ремонтът се извършва по проекта „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в община Девня - гр. Девня, кв. „Повеляново“, бул. „Съединение“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият бюджет на проекта е 964 389, 30 лв. Бенефициент е Община Девня.

Основната цел е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка и тротоарите с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване.

По проекта се прави пълна рехабилитация на част от пътната мрежа в град Девня, която е най-натоварена и съответно с най-голямо износване. Дейностите включват ремонт на 1966 метра асфалтова настилка на бул. „Съединение“ с износващ асфалтов пласт от 4 сантиметра, както и обновяване на 7628 кв. м. тротоарни настилки на основната пътна отсечка. Запазени са всички подходи и е осигурена възможност за преминаване на хората в неравностойно положение. Всички тротоари се изграждат съобразно съответните нормативни изисквания. По протежението на булеварда се обособяват нови паркоместа, за да имат възможност живущите в блоковете с номера 1, 2, 3, 5 и 6 да спират автомобилите си. За тези сгради са предвидени и места за поставяне на контейнери за смет. „Съединение“ е най-големият девненски булевардсвързващ всички квартали на града. От рехабилитацията му ще се възползват над 9 000 жители на Девня.

Проектът е стартирал на 29.05.2019 г. и ще приключи на 29.05.2022 г.

Категории

Top