нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НАД 88 МЛН. ЛВ. ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА ВАРНА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ТАЗИ ГОДИНА

 

88, 2 млн. лева са средствата по европейски програми и проекти, с които Варна ще разполага през 2022 г., показва разчетът на общината. Най-голям дял заема проектът „Екологично чист транспорт за Варна“, за който са предвидени близо 69 млн. лева. По този проект, реализиран по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.,  в общинското дружество „Градски транспорт“ ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло“ и 20 – „съчленени“. Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции.

През 2022 г. ще продължи изпълнението на проектите по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., като европейското финансиране е в размер на  8,3 млн. лева. Средствата ще бъдат инвестирани основно в подобряване на социалната и културната инфраструктура. Близо 4,3 млн. лева очаква да получи Община Варна по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с които да реализира важни социални проекти. Сред тях е разкриването на центрове за хора с деменция и осигуряването на патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания. Десетки училища и детски градини във Варна са включени в седем проекта, финансирани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Безвъзмездната помощ за изпълнението на проектите предложения е в размер на почти 1,3 млн. лева.

Тази година Община Варна ще продължи да изпълнява проекти, финансирани със средства по други международни програми. Един от тях е изграждането на ново улично осветление в район „Младост“. Прилагането на иновативни мерки за смекчаване изменението на климата в общините в България също фигурира в списъка с проекти.

Категории

Top