нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПРСР

 

Областният информационен център-Варна се включи във встъпителна пресконференция по проекта „Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни чифлик и Бяла“. Общата стойност на инвестицията е 81 940 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С европейските средства ще бъде заснет и разпространен филм за Долни чифлик, който ще представя по атрактивен начин богатото културно-историческо наследство, природните дадености и перспективи пред общината. Ще бъдат изготвени информационни материали. Предвижда се и създаване на интернет базирана платформа за фолклора на голишко-еркечката етнографска група, както и дигитален архив на ваяшките празници.

Сред дейностите, заложени в проекта, са още организиране на изложба на голишки носии по стари фотографии, изработване на макети в естествен ръст, издаване на книжка с ваяшки рецепти, демонстрация на приготвяне на традиционната обредна храна пареник на Петльовден. Предвижда се и закупуване на обзавеждане за залата в Голица - селото с най-многобройни участници и гости във ваяшките празници, и осигуряване на мултимедийно оборудване в най-големите ваяшки села Венелин, Солник и Голица.

Проектът е стартирал на 1.12.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.

Категории

Top