нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА ПРЕДСТАВИ ДЕЙНОСТТА СИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СЪБИТИЕ ВЪВ ВУМ

 

По покана на Висшето училище по мениджмънт /ВУМ/, Областният информационен център-Варна представи пред студенти и преподаватели дейността си и възможности за финансиране в сферата на културата и младежкото предприемачество.

ОИЦ-Варна предоставя експертна информация за възможностите за финансиране по отделните програми, показва реализирани проекти и организира информационни събития и обучения за потенциални кандидати. Центърът е точка на ИСУН2020 и технически подпомага работата със системата, заяви Михаил Иванов – експерт в центъра. Той представи интерактивната книга с проекти, информационните материали и някои от най-мащабните и значими събития, организирани от ОИЦ-Варна.

Присъстващите бяха запознати и с възможностите за финансиране на младежко предприемачество, сред които „Микрокредитиране със споделен риск“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Михаил Иванов обясни какви са условията, които предоставя финансовият инструмент, и какви предимства дава. Той представи и програма „Творческа Европа“, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор чрез своите три подпрограми - „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление. Други възможности в културната сфера са Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана от ФМ на ЕИП, както и Национален фонд „Култура“ и Фонд „Култура“ на Община Варна, които също подкрепят творчески проекти. Всички присъстващи получиха от авторските материали, които издава центърът.

Участието на ОИЦ-Варна бе в рамките на събитие по проекта PRO EXTOUR, който се изпълнява от ВУМ в партньорство с още четири организации от Гърция, Грузия, Армения и България. Финансирането е осигурено от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014–2020“. Проектът има за цел да популяризира туризма, основан на преживяванията, като път за устойчиво развитие на туристическия бизнес чрез валоризиране потенциала на местното наследство и култура, иновативни решения и трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. В рамките на PRO EXTOUR във Висшето училище по мениджмънт е създаден Черноморски хъб за преживенчески туризъм, а неговата първа дейност е младежко обучение по предприемачество.

 

Категории

Top