нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В АГРОСЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА НОВАТА ОСП

 

Областният информационен център-Варна се включи в семинар на тема „ОСП 2023-2027: Изборът на България“. Той се проведе в изпълнение на проекта CAP Green Zone по програма IMCAP на ЕС. Домакин на събитието, което можеше да бъде проследено и онлайн, бе Икономически университет-Варна.

Проектът CAP Green Zone цели да повиши осведомеността на широката общественост и заинтересованите страни за усилията на Европейския съюз да насърчи устойчивото производство на храни чрез новата ОСП. Целта е чрез агроиновациите и дигитализацията в сектора да се улесни пътят към по-екологично земеделие в Европейския съюз, което да доведе до по-чиста, здравословна и вкусна храна.

В рамките на лекцията по проекта бяха представени националните решения и интервенциите от обхвата на Стратегическия план по ОСП, които се предвижда да бъдат прилагани в новия програмен период 2023-2027 г., както по отношение на директните плащания за земеделските стопани и секторната подкрепа, така и мерките за бъдещото развитие на селските райони и елементите на модернизация на новата ОСП. Присъстващите бяха запознати и с приложението Farm check. То е разработено по проекта и дава възможност на крайните потребители да направят информиран избор за продуктите, които купуват.

Новата ОСП съдържа редица новости, сред които повишаване на конкурентоспособността и качеството на храните, акцент върху околната среда и биоразнообразието, дигитализация и цифровизация и др. Тя има нов модел на прилагане, ориентиран към резултатите. Голяма част от ОСП е подчинена на „Зелената архитектура“, като 25% от средствата трябва да бъдат инвестирани в еко схеми, а 35 на сто са разходите за околна среда и климат. 3 процента са заложени за млади фермери. Особено внимание е отделено на добрите земеделски и екологични условия и социалната обусловеност, стана ясно на събитието. Обща организация на пазарите, ръст на биологичното земеделие и продукция и засилване на търговията с био стоки също са сред новостите в ОСП. Целта на ЕС е до 2030 г. биологичното производство да се повиши от 8,5 до 25%. Стратегическият план за ОСП 2023-2027 г. за България е на стойност 8 045 046 528 евро. За Стълб I са заделени 4 518 013 470 евро, а за Стълб II – 3 527 033 050 евро, като съотношението между европейско и национално финансиране е съответно 93,55 към 6,45% за първия стълб и 40 към 60% за втория.

По време на събитието бе излъчен и документалният филм, реализиран в рамките на проекта CAP Green Zone – “Сноп надежда: Модерните фермери на България”.

 

Категории

Top