нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

НОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ХОРА С ДЕМЕНЦИЯ ВЪВ ВАРНА ОТВАРЯТ ВРАТИ ДО НЯКОЛКО МЕСЕЦА

 

Двата нови центъра за хора с деменция във Варна ще заработят до два-три месеца. Ако няма обжалване на процедурата по Закона за обществените поръчки за избор на доставчик на социалните услуги, през месец май двете звена ще приемат първите потребители.

Единият център се намира на ул. „Петко Стайнов“ №7 и е с капацитет 40 души. В него ще се предоставя дневна грижа на нуждаещите се. В другия - на бул. „Константин и Фружин“, ще се полагат 24-часови грижи за 15 лица с деменция. Двете звена бяха изградени по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., а социалните услуги ще се предоставят по проекта „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Бюджетът на проекта е 671 000 лв. С решение на местния парламент от бюджета на Община Варна ще бъдат предоставени 49 000 лв. за дообзавеждане на двата центъра.

Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хората с деменция, подпомагане на техните близки в полагането на грижи за тях, превенция на настаняването им в институции. По време на изпълнението му, което ще продължи 12 месеца, услугите ще бъдат безплатни. За да бъдат включени, потребителите трябва да имат поставена диагноза от ТЕЛК или ЛКК. Заявления ще се приемат в Дирекция „Социални дейности“ на Община Варна.

Проектът е стартирал на 26.10.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.

Категории

Top