нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ САНИРАХА СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО В СТАРО ОРЯХОВО

 

Сградата на кметството в село Старо Оряхово, Община Долни чифлик, е изцяло обновена, стана ясно по време на финална пресконференция по проекта „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 107 306, 04 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С европейските средства са изпълнени дейности по цялостно саниране на фасадите на сградата със структурна мазилка, ремонт на тераси и покрив, подмяна на дограмите, вратите и прозорците на кметството. Целта е чрез повишаване на енергийната ефективност да се намалят разходите на общинския бюджет и да се осигурят средства за решаване на други жизненоважни обществени проблеми.

Проектът „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда - кметство с. Старо Оряхово“ е стартирал на 15.11.2019 г. и ще продължи до 15.11.2022 г.

Категории

Top