нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ДИСКУСИЯТА „КУЛТУРАТА: БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ ЗА ЕВРОПА“

 

Управителят на Областния информационен център-Варна д-р Виктория Николова бе модератор на дискусията „Културата: Български гласове за Европа“. Тя е организирана от Българската телеграфна агенция и се проведе във варненския й пресклуб. Това е четиринадесето поред събитие на БТА в рамките на инициативата „Български гласове за Европа“, изпълнявана с подкрепата на Европейския парламент. По време на дискусията бяха засегнати европейски и национални политики в сферата на културата: театър, кино, музика, литературата, фестивали, финансиране, публично-частни партньорства и др.

За европейците духовната култура е много по-важна от материалната, заяви при откриването на конференцията генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев. Той подчерта колко важни са партньорствата на БТА с редица институции и организации и изтъкна ролята на ОИЦ-Варна в популяризиране на възможностите за европейско финансиране, включително в областта на културата.

„Областният информационен център-Варна е наш партньор. Областни информационни центрове има в цяла България, но този във Варна, освен, че ние разпространяваме информация всяка седмица за дейността му, признавам, че от него получаваме много ценни линкове. БТА вече кандидатства за проекти, подобни на този, благодарение на варненския ни източник“, добави Вълчев.

Д-р Николова представи дейността и услугите, които предоставя ОИЦ-Варна, и даде насоки как центърът може да бъде полезен на потенциални бенефициенти, търсещи финансиране за проекти в сферата на културата и творческите индустрии. Тя запозна аудиторията с интерактивното ръководство на Европейската комисия: „ CulturEU“, което дава обобщена информация за финансирането от ЕС за културния и творческия сектор. CulturEU събира общо 75 възможности за финансиране от 21 различни програми на ЕС, като „Творческа Европа“, „Хоризонт Европа“ или „Еразъм+“. Потребителите на интерактивното ръководство трябва да отговорят на поредица от въпроси, базирани на сектора и вида на организацията, в която работят, и на подкрепата, която търсят. Въз основа на техните резултати инструментът идентифицира съответните източници на финансиране и наличните покани, които най-добре отговарят на нуждите на потребителя. Този инструмент ще предостави на заинтересованите страни преглед на многото съществуващи възможности за финансиране, посочи д-р Николова.

Управителят на ОИЦ-Варна обясни на присъстващите и как през настоящия програмен период 2021-2027 г. културните институции могат да получат или допълнят финансирането си със създаване на партньорства чрез инструмента Интегрирани териториални инвестиции.

По време на дискусията, в която се включиха културни дейци, експерти от различни сфери на културата, библиотечното дело и др., бяха очертани постиженията и проблемите в културната сфера и бяха формулирани предложения как да се постигнат промени в европейски мащаб. Беше чуто мнението на ученици от Първа езикова гимназия във Варна - посланици на ЕП. Особен интерес сред тях предизвика инициативата DiscoverEU. Тя дава възможност на младежи, навършили 18 години, да пътуват безплатно в европейски градове и да посещават културни събития и институции в тях, обясни д-р Николова.

В рамките на събитието бяха обсъдени и предложения как с креативност творческият сектор би могъл да се впише в идеята за Зелената сделка и кръговата икономика.

Категории

Top