нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ ВЪЛЧИ ДОЛ ЩЕ ЗАКУПИ НОВА ТЕХНИКА ЗА СТОПАНСТВОТО СИ

 

Земеделски производител от село Оборище, Община Вълчи дол, ще закупи нова техника за стопанството си по проекта „Подобряване на производствения капацитет на ЗП Мустафа Исмаилов Халилов“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общата стойност на инвестицията е 195 427, 17 лв.

         Земеделският стопанин обработва 524,17 декара, засети предимно с пшеница, слънчоглед и рапица, в землищата на вълчидолските села Оборище, Бояна, Генерал Киселово и Страхил. Продукцията се реализира само на вътрешния пазар. С европейските средства Мустафа Халилов ще се снабди с ново оборудване - прикачен инвентар за трактор, пневматична сеялка и прикачна пръскачка. С негова помощ ще се повишат добивите и производственият капацитет на стопанството, ще се подобри конкурентоспособността му, а разходите ще намалеят.

Проектът е стартирал на 31.01.2022 г. и ще продължи до 31.01.2024 г.

Категории

Top