нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ОСИГУРЯВАТ ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

Интегрирани социални услуги за деца и родители се предоставят в Община Долни чифлик. Дейностите се извършват по проекта „Услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца в риск от 0 до 7 години и техните семейства в община Долни чифлик”. Той се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Общата му стойност е 576 405, 33 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

Проектът има за цел превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред подрастващите чрез инвестиции в ранното детско развитие и интегрирани услуги, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

По проекта се извършват индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата, предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развиване умения, семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители.

Проектът е стартирал на 27.07.2016 г. и ще продължи до 31.12.2022 г.

Категории

Top