нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ЗАПОЧНА РАБОТА ИЗГРАДЕНИЯТ ПО ПРОЕКТ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВАРНА

 

Нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ започна работа във Варна от началото на април. Капацитетът е 30 места. Потребителите ще бъдат подпомагани от специалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в институции. Услугата се предоставя на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, блок 11, ет.1 и блок 17, вх.Б, етаж 1. Документи се приемат в дирекция „Социално подпомагане“, откъдето се извършва и насочването на потребителите.  

В рамките на специализираната услуга ще се предоставя комплекс от дейности за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания, свързани със задоволяване на ежедневни, здравни, обучителни и рехабилитационни потребности, организиране на свободно време и лични контакти, осигуряване на храна и транспорт.

Новата придобивка е продължение на приключващия проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ на Община Варна, който е със срок на изпълнение до 31 март 2022 г.  Той е финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 999 957, 80 лева. В рамките на периода на изпълнение са ремонтирани, обзаведени и оборудвани помещенията за предоставяне на услугите, закупен е специализиран микробус с платформа за хора с увреждания и са предоставяни социални и здравни услуги на лица с увреждания в продължение на 16 месеца.

За срока на предоставяне на услугите по проекта - от 1 декември 2020 г. до 31 март 2022 г., дневна грижа, почасови и мобилни услуги са получили 91 пълнолетни лица с увреждания, като част от потребителите ще продължат да ползват услугите на новия дневен център.

Категории

Top