нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПРИЕХА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА

Варненският общински съвет прие Плана за интегрирано развитие на Община Варна - най-същественият средносрочен стратегически документ, определящ приоритетите и посоката на развитие на региона за седем години напред.

Планът за интегрирано развитие на община Варна включва общо 292 проекта с 465 обекта на обща стойност 2,856 млрд. лв. В приоритетния списък фигурират 37 обекта с обща индикативна стойност около 1 млрд. лв. Документът е изключително важен, тъй като наличието му е необходимо условие Община Варна да кандидатства за финансиране с безвъзмездна финансова помощ и/или финансов инструмент през програмен период 2021-2027 г. Проекти, които не са включени в стратегическия документ, няма да могат да се възползват от ресурсите на националните програми.

Като ключови моменти в развитието на морската столица до 2027 година са посочени околната среда, икономическият растеж, подобряването на техническата и транспортната инфраструктура, образованието.

Категории

Top