нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА СЪЗДАВАТ АРТИСТИЧЕН ЦЕНТЪР В ДОЛНИ ЧИФЛИК

Артистичен център ще бъде изграден в Община Долни чифлик, стана ясно по време на начална пресконференция по проекта „Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Долни чифлик и Бяла“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. Общият бюджет на проекта е 152 973, 72 лева. Бенефициент е местната администрация.

С европейските средства ще бъдат направени реконструкция, ремонт и смяна на предназначението на съществуваща сграда на улица „Искър“ в града. Идеята е тя да се превърне в Център за занаяти и изкуства, в който да се популяризира местното културно-историческо наследство. Всеки жител и гост на Долни чифлик ще може да се докосне до местното богатство и участва в занимания по изкуства и занаяти.

Проектът е стартирал на 29.10.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.

Категории

Top