нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Улица в село в Долни чифлик е изцяло ремонтирана с европейски средства. Това стана ясно на финална пресконференция по проекта „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености – основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“, с. Шкорпиловци“. Той е финансиран от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“. Общият бюджет на проекта е 264 926, 31 лв. Бенефициент е Община Долни чифлик.

С европейските средства е извършен основен ремонт на ул. „Братя Шкорпил“ и уличните съоръжения в село Шкорпиловци. Тротоарните настилки са подменени. Сред дейностите, изпълнени по проекта, са и повърхностно отводняване, засаждане на дървета с подходяща коренова система и монтиране на соларни табели с информация за биоразнообразието в Черно море. Доставени и монтирани са елементи на градското обзавеждане - перголи с пейки и кошчета за смет. Озеленена е алея, свързваща с. Шкорпиловци с едноименния курорт.

Проектът е стартирал на 13.04.2020 г. и ще продължи до 13.04.2022 г.

Категории

Top