нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ОИЦ-ВАРНА СЕ ВКЛЮЧИ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ

Областният информационен център-Варна се включи в заключителна пресконференция по проекта „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“. Финансирането е осигурено от програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021 г. Общата стойност на инвестицията е 1 312 806, 79 лв. Бенефициент е Община Варна.

По проекта е изградено ново осветление на улици, пътни и пешеходни подходи към жилищни входове, открити паркинги и междублокови пространства в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. 1 100 амортизирани осветителни тела са подменени с нови светодиодни LED лампи с високо качество и повишен светлинен добив. Това ще намали разходите за електроенергия с до 80 %, а въглеродните емисии ще намалеят със 714,02 tCO2. Поставени са и нови поцинковани стълбове. Внедрена е интелигентна система за управление и мониторинг на уличното осветление. На покрива на Детска градина „Изворче“ е изградена автономна фотоволтаична централа с мощност 8,19 kW, която захранва с електроенергия уличното осветление.

Освен подобряване на енергийната ефективност, в резултат на изпълнението на проекта двата микрорайона имат  по-добър външен вид, повишава се сигурността и е създадена по-комфортна  среда за гражданите.

Проектът е стартирал на 30.03.2021 г. и ще продължи до 30.01.2022 г.

 

Категории

Top