нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Филм, популяризиращ екологичния туризъм, културата, занаятите и историческите обекти на територията на общините Аврен, Бяла и Долни чифлик, бе заснет по проекта „Маркетинг, екология и партньорство в развитието на туризма - предпоставки за инвестиции и устойчив растеж“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез МИРГ БЧС „Бяла-Долни чифлик-Аврен“, Мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения”. Общият бюджет на проекта е 28 264 лв. Бенефициент е Фондация „Николаевка“.

Във филма са заснети туристически обекти на територията на местната инициативна рибарска група, като акцентът е поставен върху екологичния туризъм. Представени са исторически, природни, културни, инфраструктурни и морски обекти. Целта е лентата да послужи за реклама и популяризиране на потенциала на трите общини сред инвеститори и туристи. Достъпът до продукцията е свободен. Филмът може да бъде гледан на следния линк: Маркетинг, екология и партньорство за развитие на туризма - YouTube.

Освен заснемането на лентата, по проекта е създадена и онлайн платформа, посветена на забележителностите на територията на МИРГ. Тя представя по интересен и атрактивен начин и добри практики в тази сфера. Целева група са представители на бизнеса, свързан с морето, неправителствени и екологични организации, читалища и местни общности, представители на науката и морското историческо наследство, заетите в сектор „Рибарство и аквакултури“, държавни институции, работещи в морската сфера.

Проектът е стартирал на 26.04.2021 г. и ще продължи до 26.01.2022 г.

Категории

Top