нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СЪЗДАВА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ С ЛАВАНДУЛА ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

С европейски средства земеделски производител ще създаде трайни насаждения с лавандула и ще закупи специализирана техника за отглеждането й в землищата на селата Стефан Караджа и Генерал Колево, Община Вълчи дол. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Бюджетът на проекта е в размер на 139 334, 45 лв.

Николай Щърбаков е арендувал за срок от 10 години четири земеделски имота с обща площ 115,771 дка. в землищата на двете вълчидолски села, които ще бъдат засадени с лавандула. Освен това, проектът включва разходи за закупуване на специализирана земеделска техника за обработка на лавандулата: косачка (комбайн) за лавандула, дискова брана, култиватор, навесна пръскачка и окопаваща секция.

Проектът „Създаване на трайни насаждения и закупуване на земеделска техника за отглеждане на лавандула“ е стартирал на 4.11.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.

 

 

Категории

Top