нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ВАРНЕНСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧИЛИЩЕ ПОЛУЧИХА „ЕРАЗЪМ“ АКРЕДИТАЦИЯ

Едно училище и две неправителствени организации на територията на Област Варна получават „Еразъм“ акредитация 2021 г. Това показват резултатите от селекция на кандидатурите, подадени по покана за кандидатстване към 29.10.2021 г.

Професионалната гимназия по селско стопанство „Иван Владимирович Мичурин“ в Долни чифлик е одобрена за присъждане на „Еразъм“ акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.

В сектор „Образование за възрастни“ за присъждане на „Еразъм“ акредитация са одобрени две организации в морската столица – Асоциацията за европейско развитие и Сдружение на младите психолози в България.

В сектор „Училищно образование“ са присъдени акредитации на 25 учебни заведения в страната, сред които няма варненски.

Акредитацията на Програма „Еразъм“ е допълнителна възможност за организации в областта на образованието за възрастни, професионалното образование и обучение и училищното образование, които желаят да участват в трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитацията потвърждава, че кандидатът е създал дългосрочен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от по-широко усилие за развитие на собствената си организация.

Категории

Top