нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ РЕМОНТА НА ВАРНЕНСКИЯ ЗООПАРК

 

Приключи първият етап от ремонта на варненския зоопарк, по време на който беше обновен сектор „Хищници“, зона „Големи котки“. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Фонда за градско развитие за Северна България. Заемните средства от финансовия инструмент са в размер на 1, 2 млн. лв.

По проекта е разширена територията на лъвовете, обособени са две зони - за лъвове и тигри. В сектор „Хищници“ са изградени нови външни местообитания, осигурена е близка до естествената среда за животните - сух ров, скали с водопад и езеро, големи дънери, озеленяване и платформа за почивка и наблюдение.

Вторият етап от ремонта включва реновиране на входа за посетители, на зоната за отдих и рекреация. Предвижда се обновяване на клетките и пространствата на сектор „Маймуни” и благоустрояване на сектор „Хищници“ - зона „Вълци”. Инвестиционният проект „Реконструкция и модернизация на зоопарк - Варна, етап II: Подобект „Местообитания вълци и средно големи котки“ е готов. Предстои издаване на разрешение за строеж и избор на изпълнител за строително-монтажните работи.

За втора поредна година Спасителният център към Зоопарка, където се полагат специализирани грижи за възстановяване на ранени и бедстващи диви животни, спечели финансиране от ПУДООС на стойност 19 113, 12 лв. Средствата са изразходвани за ремонтиране на сградата - за смяна на дограма, мазилки, хидроизолация на водни басейни. През 2021 година в Спасителния център са приети 82 животни - птици, бозайници и влечуги.

Категории

Top