нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПО ПРОЕКТ ИЗГРАЖДАТ МОДЕРЕН ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕТРИНСКО СЕЛО

Нов модерен зъболекарски кабинет ще бъде изграден във ветринското село Млада гвардия. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Общият бюджет на проекта е 220 306, 45 лв. Бенефициент е „Дентален кабинет Млада гвардия“ ЕООД.

С европейските средства ще бъде извършена промяна на предназначението на първия етаж на административна сграда в село Млада Гвардия, Община Ветрино. Тя ще се превърне в „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Дентален кабинет Млада Гвардия“ с диагностичен рентгенов кабинет. По проекта ще бъде направен основен ремонт на покривната конструкция, ще бъдат извършени и строително-монтажни дейности за покриване нормите за енергийна ефективност на първия етаж на сградата. Ще бъде доставено специализирано медицинско оборудване, необходимо за предоставяне на денталните услуги.

Проектът е стартирал на 4.11.2021 г. и ще продължи до 30.06.2023 г.

 

 

Категории

Top