нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

ПОДПОМАГАТ НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЛАСТ ВАРНА ПО ОП „ХРАНИ“

757 нуждаещи се във Варненска област ще бъдат подпомогнати с хранителни продукти. Подкрепата на уязвимите граждани се реализира чрез Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Пакетите са част от нераздадените по различни причини хранителни помощи от предходната кампания на БЧК от септември до ноември 2021 г. В списъка на правоимащите са включени граждани и семейства, които поради липса на доход или ниски приходи не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, както и лица и семейства, получили отказ за социално подпомагане.
Хранителните пакети съдържат 14 вида трайни продукти. Те ще се предоставят чрез материално отговорните лица на действащите временни пунктове на БЧК и кметовете, а в Община Варна чрез Областния съвет на БЧК.

Помощите ще бъдат раздавани до 14 януари 2022 година.

Категории

Top