нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Мащабен ремонт е извършен на сградата на ДКЦ „Чайка“ във Варна. Проектът включва ремонт, реконструкция и прилагане на мерки за енергийната ефективност. Сменени са целите ел.- и ВиК инсталации, ремонтирани са кабинети, коридори и и санитарни помещения. Закупено е и медицинско оборудване - 3 ехографа за нуждите на лечебното заведение. Финансирането е осигурено със средства от Община Варна и по европейската инициатива Jessica, част от ОП „Регионално развитие“. "Това е първият основен ремонт на здравното заведение от неговото откриване през 1968 година", похвали се управителят д-р Румен Димов.  През изминалите години Община Варна е осигурявала средства за проектиране и изграждане на външна кула за асансьор, за закупуване на биохимичен анализатор, за обследване и изготвяне на енергиен одит на сградата на ДКЦ "Чайка". Отделно от  това поликлиниката изпълнява част от профилактичните програми, финансирани от общината, съобщи Анастасия Георгиева, директор на дирекция "Здравеопазване" към Община Варна.

Категории

Top