нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Свързани файлове

Община Варна внесе два сигнала в Софийската градска прокуратура по казуса с бараките в курорта Златни пясъци, с искане да се провери от кого и в какво качество са съгласувани схемите за поставяне на над 300 преместваемите обекти, както и спазена ли е процедурата за изготвянето и внасянето им за одобряване в министерството на туризма. Това обяви на пресконференция кметът на Варна Иван Портних. Той посочи, че съгласно Закона за устройство на черноморското крайбрежие, същите трябва да бъдат одобрени от министъра на туризма, а съгласно подзаконовия нормативен акт - Наредбата за преместваеми обекти по чл. 56  на Община Варна, тази схема трябва да бъде внесена в министерството от кмета на общината. "Никога не съм внасял в министерството на туризма схеми за преместваеми обекти в Златни пясъци. В този смисъл, нека прокуратурата, която прави надзор за законност на актовете на администрациите, да провери спазен ли е законът при издаването и одобряването на въпросните схеми, каза още Иван Портних. Той посочи, че отделен сигнал е внесен и срещу бездействието на РДНСК  в продължение на почти 3 години по същия казус "Тъжно е, че по този скандал няма обществена реакция, няма становища и реакции от съответните камари и съюзи на архитектите във Варна. Дали и те не са били подложени на определен натиск, защото не мога да допусна, че адмирират превземането на тротоарите в курорта от бараки или пък "прекрасния" им външен вид"?!, коментира кметът.

Категории

Top