нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Започна процедурата за определяне  на  Годишните поименни награди на Община Варна за студенти. За тях  могат да кандидатстват студенти, които отговарят на следните условия: да са в редовна форма на обучение и да са записани по установения ред за предстоящата учебна година в едно от висшите училища във Варна; да имат успех не по-нисък от “много добър” (5,00) през предходната учебна година; да са класирани на І, ІІ или ІІІ място на студентски олимпиади, международни и национални състезания и конкурси, или имат отлични изяви на научни форуми. Всяко висше училище има право на общо две кандидатури на изявени студенти в дадена академична област. Документите на кандидатите се подават в офиса на студентския съвет на висшето училище, не по-късно от 24.10.2020 г. Годишните поименни награди се връчват в навечерието на празника – 8-ми декември.

Категории