нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н МИЛКО Ю. ДИМОВ

УЛ. „ФРЕДЕРИК КЮРИ“ №73, ЕТ.1

ГР. ВАРНА

 

        На основание Заповед №2425/08.07.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Фредерик Кюри” № 73, ет.1, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

      

Top