нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл. инспектор Татяна Ташева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се явят в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 11.06.2024 г. до 25.06.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-1935 /11.06.2024 г.

ПАВЕЛ ЙОНКОВ ЦЕКОВ

МД-АУ-1935 - 1 / 28.03.2024 Г.

2

С-2151 /11.06.2024 г.

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ПЕХЛИВАНОВА

МД-АУ-2151 - 1 / 02.04.2024 Г.

3

С-2003 /11.06.2024 г.

ГЕОРГИ ДИЯНОВ ТУРЧЕЛИЕВ

МД-АУ-2003 - 1 / 29.03.2024 Г.

4

С-2000 /11.06.2024 г.

ВЕНЕЛИН ЙОРДАНОВ СТАНЕВ

МД-АУ-2000 - 1 / 29.03.2024 Г.

5

С-2001 /11.06.2024 г.

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

МД-АУ-2001 - 1 / 29.03.2024 Г.

6

С-1997 /11.06.2024 г.

ЕМИЛ БОЙКОВ ПЕТРОВ

МД-АУ-1997 - 1 / 29.03.2024 Г.

7

С-2146 /11.06.2024 г.

ЖИВОДАР СВЕТЛАНОВ КИРОВ

МД-АУ-2146 - 1 / 02.04.2024 Г.

8

С-1995 /11.06.2024 г.

МИНЧОНИ-2

МД-АУ-1995 - 1 / 29.03.2024 Г.

9

С-1999 /11.06.2024 г.

РУМЕН АТАНАСОВ ЙОРДАНОВ

МД-АУ-1999 - 1 / 29.03.2024 Г.

10

С-1940 /11.06.2024 г.

ИЛИЯ СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ

МД-АУ-1940 - 1 / 28.03.2024 Г.

11

С-2149 /11.06.2024 г.

ВЕНЕЛИН ХАРАЛАМПИЕВ КИРПЕВ

МД-АУ-2149 - 1 / 02.04.2024 Г.

12

С-2147 /11.06.2024 г.

СВЕТЛАНА СВЕТЛАНОВА НИКОЛОВА

МД-АУ-2147 - 1 / 02.04.2024 Г.

13

С-1828 /11.06.2024 г.

ЕТЕРНАЛ ФОРТРЕС ЕООД

МД-АУ-1828 - 1 / 26.03.2024 Г.

14

С-9247-А /11.06.2024 г.

ХРИСТО БОЖАНОВ БЪЧВАРОВ

МД-АУ-9247-А - 1 / 18.03.2024 Г.

15

С-8133-А /11.06.2024 г.

ХРИСТО БОЖАНОВ БЪЧВАРОВ

МД-АУ-8133-А - 1 / 18.03.2024 Г.

Top