нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при гл.инспектор Кристина Демирова, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 10.06.2024 г. до 24.06.2024 г.
№ и дата на съобщение Задължено лице Вид на документа
1 С-394 /10.06.2024 г. ИВЕЛИН ПЛАМЕНОВ ХРИСТОВ МД-АУ-394 - 1 / 20.01.2024 Г.
2 С-393 /10.06.2024 г. ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ МД-АУ-393 - 1 / 20.01.2024 Г.
3 С-390 /10.06.2024 г. ЛЮБОМИР САШЕВ КАФАЛИЕВ МД-АУ-390 - 1 / 20.01.2024 Г.
4 С-2946-А /10.06.2024 г. ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ ИВАНОВ МД-АУ-2946-А - 1 / 01.02.2024 Г.
5 С-620-А /10.06.2024 г. ИВАЙЛО ХРИСТОВ ДЕМИРОВ МД-АУ-620-А - 1 / 09.02.2024 Г.
6 С-36-А /10.06.2024 г. ГЕОРГИ ЯНЕВ ГЕОРГИЕВ МД-АУ-36-А - 1 / 08.04.2024 Г.
7 С-2194-А /10.06.2024 г. ЕРОЛ АСЕНОВ ХРИСТОВ МД-АУ- 2194-А - 1 / 22.02.2024 Г.
8 С-947-А /10.06.2024 г. МИЛЕН ИВАНОВ МОНЕВ МД-АУ-947-А - 1 / 28.09.2023 Г.
9 С-2747-А /10.06.2024 г. ТЕОДОРА НИКОЛАЕВА ЕФТИМОВА-ЦВЕТКОВА МД-АУ-2747-А - 1 / 12.02.2024 Г.
10 С-386 /10.06.2024 г. ИВЕЛИНА СТАНЧЕВА МИХАЛЕВА МД-АУ-386 - 1 / 19.01.2024 Г.
11 С-496 /10.06.2024 г. ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА МИЦОВА МД-АУ-496 - 1 / 24.01.2024 Г.
12 С-1322 /10.06.2024 г. ОЛЕКСАНДР  БУЦ МД-АУ-1322 - 1 / 07.03.2024 Г.
13 С-8881 /10.06.2024 г. ДРИЙМ ЛАЙФ БГ ЕООД МД-АУ-8881 - 1 / 21.12.2023 Г.
14 С-1295 /10.06.2024 г. ДЖЕФРИ АЛАН ТАНГ ИНГ ЮЕН МД-АУ-1295 - 1 / 07.03.2024 Г.
15 С-8882 /10.06.2024 г. СМЧМ ЕООД МД-АУ-8882 - 1 / 21.12.2023 Г.
16 С-448 /10.06.2024 г. ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ МД-АУ-448 - 1 / 24.01.2024 Г.
17 С-60 /10.06.2024 г. КОЛАС ДЬО ШАТЕЛПЕРОН ЛЕО ЖАН МАРИ МД-АУ-60 - 1 / 04.01.2024 Г.
18 С-351 /10.06.2024 г. ГРЕСМАН ЛУКАС КРИСТИАН МД-АУ-351 - 1 / 18.01.2024 Г.
19 С-367 /10.06.2024 г. КРАСЕН ВАСИЛЕВ ВЕЛИКОВ МД-АУ-367 - 1 / 19.01.2024 Г.
20 С-8862 /10.06.2024 г. НОРТ ИИСТ ПРОПЪРТИС  ООД МД-АУ-8862 - 1 / 21.12.2023 Г.
21 С-8900 /10.06.2024 г. КАМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ МД-АУ-8900 - 1 / 21.12.2023 Г.
22 С-8892 /10.06.2024 г. СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ ДИЛАНОВ МД-АУ-8892 - 1 / 21.12.2023 Г.
23 С-484 /10.06.2024 г. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ МД-АУ-484 - 1 / 24.01.2024 Г.
24 С-436 /10.06.2024 г. НЕВЕНА ЙОРДАНОВА ГАРЧЕВА МД-АУ-436 - 1 / 23.01.2024 Г.
25 С-8580 /10.06.2024 г. РАДКА СЕВДОВА РУМЕНОВА МД-АУ-8580 - 1 / 08.12.2023 Г.
26 С-8891 /10.06.2024 г. ПАВЕЛ ЖИВКОВ ПЕТРОВ МД-АУ-8891 - 1 / 21.12.2023 Г.
27 С-504 /10.06.2024 г. АНТОН ЯНКОВ БАЛЕВ МД-АУ-504 - 1 / 24.01.2024 Г.
28 С-8878 /10.06.2024 г. РОДЛИНЕ ИНТЕР ЕООД-КАМЕН КОЛЕВ КИРОВ- ЛИКВИДАТОР МД-АУ-8878 - 1 / 21.12.2023 Г.
29 С-352 /10.06.2024 г. ГЬОТЦЕР АЛЕКСАНДЕР КАРЛ ГЕОРГ МД-АУ-352 - 1 / 18.01.2024 Г.
30 С-74 /10.06.2024 г. КАПЕРОНИС ЙОАНИС ДИОНИСИОС МД-АУ-74 - 1 / 04.01.2024 Г.
31 С-8853 /10.06.2024 г. ЕТ ЗОЛИ-ЦВЕТЕЛИНА РУСЕВА МД-АУ-8853 - 1 / 21.12.2023 Г.
32 С-8586 /10.06.2024 г. ГАБРИЕЛ ТИХОМИРОВ ГЕОРГИЕВ МД-АУ-8586 - 1 / 08.12.2023 Г.
33 С-8903 /10.06.2024 г. ГУНЧЕВ-13 ЕООД МД-АУ-8903 - 1 / 21.12.2023 Г.
34 С-8905 /10.06.2024 г. БРИТИШ КЪНСТРАКШЪН МД-АУ-8905 - 1 / 21.12.2023 Г.
35 С-391 /10.06.2024 г. ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА КАРАЯНЕВА МД-АУ-391 - 1 / 20.01.2024 Г.
36 С-52 /10.06.2024 г. ФРАНЦ ЙОРГЕН КАЕР МД-АУ-52 - 1 / 03.01.2024 Г.
37 С-8902 /10.06.2024 г. АНКА АЛЕКСИЕВА САШЕВА МД-АУ-8902 - 1 / 21.12.2023 Г.
38 С-387 /10.06.2024 г. АНГЕЛ РАЙКОВ АСЕНОВ МД-АУ-387 - 1 / 19.01.2024 Г.
39 С-266 /10.06.2024 г. ЕУРО МЕТАЛЛИ ЕООД МД-АУ-266 - 1 / 15.01.2024 Г.
40 С-8558 /10.06.2024 г. ЯСЕН КОСТОВ ГЕОРГИЕВ МД-АУ-8558 - 1 / 07.12.2023 Г.
41 С-392 /10.06.2024 г. АНДРЕЙ ХРИСТОВ МЛАДЕНОВ МД-АУ-392 - 1 / 20.01.2024 Г.
42 С-385 /10.06.2024 г. ЮРФЕТ САЛИ ЮСУФ МД-АУ-385 - 1 / 19.01.2024 Г.
43 С-2137 /10.06.2024 г. ДЕНТ 2006 БГ  ЕООД МД-АУ-2137 - 1 / 02.04.2024 Г.
44 С-2128 /10.06.2024 г. ДОНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА МД-АУ-2128 - 1 / 02.04.2024 Г.
45 С-1279 /10.06.2024 г. МАРИНА ВАЛЕНТИНОВА ПЕХОЕВА МД-АУ-1279 - 1 / 07.03.2024 Г.
46 С-2386 /10.06.2024 г. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ МД-АУ-2386 - 1 / 12.04.2024 Г.
47 С-2135 /10.06.2024 г. МИЛЕНА БОЖАНОВА ПАВЛОВА МД-АУ-2135 - 1 / 02.04.2024 Г.
48 С-2384 /10.06.2024 г. ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВ ЯКОБЕЦ МД-АУ-2384 - 1 / 12.04.2024 Г.
49 С-2417 /10.06.2024 г. РАДЕ  МАДЖАРЕВИЧ МД-АУ-2417 - 1 / 16.04.2024 Г.
50 С-2387 /10.06.2024 г. ХАМЗА  БАРША МД-АУ-2387 - 1 / 12.04.2024 Г.
51 С-2211 /10.06.2024 г. ГЕОРГИ СТОЯНОВ ИВАНОВ МД-АУ-2211 - 1 / 04.04.2024 Г.
52 С-55 /10.06.2024 г. ЯНАКИ ИВАНОВ ГАЙДАДЖИЕВ МД-АУ-55 - 1 / 04.01.2024 Г.
53 С-8876 /10.06.2024 г. БРАДЪРС ТРЕЙДИНГ ЕООД МД-АУ-8876 - 1 / 21.12.2023 Г.
54 С-51 /10.06.2024 г. БРАВО ЕООД МД-АУ-51 - 1 / 03.01.2024 Г.
55 С-1408 /10.06.2024 г. ЖИВКО ХРИСТОВ ИВАНОВ МД-АУ-1408 - 1 / 11.03.2024 Г.
56 С-1630 /10.06.2024 г. МЛАДЕН АНГЕЛОВ ТУШЕВ МД-АУ-1630 - 1 / 14.03.2024 Г.
57 С-1629 /10.06.2024 г. ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ ТУШЕВ МД-АУ-1629 - 1 / 14.03.2024 Г.
58 С-1632 /10.06.2024 г. СНЕЖАНА ЕВГЕНИЕВА ТУШЕВА МД-АУ-1632 - 1 / 14.03.2024 Г.
59 С-1416 /10.06.2024 г. СТЕФАН ПЕТРОВ ХАРАЛАМБОВ МД-АУ-1416 - 1 / 11.03.2024 Г.
60 С-2131 /10.06.2024 г. АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА РАСИМИ МД-АУ-2131 - 1 / 02.04.2024 Г.
61 С-2084 /10.06.2024 г. ВАЛЕНТИН СВЕТЛИНОВ МИЦОВ МД-АУ-2084 - 1 / 01.04.2024 Г.
62 С-2144 /10.06.2024 г. ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА МД-АУ-2144 - 1 / 02.04.2024 Г.
63 С-1500 /10.06.2024 г. ПАВЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ МД-АУ-1500 - 1 / 12.03.2024 Г.
64 С-383 /10.06.2024 г. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ БОЕВ МД-АУ-383 - 1 / 19.01.2024 Г.
65 С-2767 /10.06.2024 г. ТРАНСКОМЕРС БЪЛГАРИЯ ЕООД МД-АУ-2767 - 1 / 24.04.2024 Г.
66 С-2407 /10.06.2024 г. ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДИЧЕВА МД-АУ-2407 - 1 / 15.04.2024 Г.
67 С-1417 /10.06.2024 г. ГАЛЯ МИХАЛЕВА ПЕТКОВА МД-АУ-1417 - 1 / 11.03.2024 Г.
68 С-1282 /10.06.2024 г. БИЛЯНА САШКОВА АТАНАСОВА МД-АУ-1282 - 1 / 07.03.2024 Г.
69 С-1325 /10.06.2024 г. РАЛИЦА БОЖИДАРОВА ХУБЕР МД-АУ-1325 - 1 / 07.03.2024 Г.
70 С-1148 /10.06.2024 г. МАРИЯ ВИХРЕНОВА ИВАНОВА МД-АУ-1148 - 1 / 29.02.2024 Г.

 

Top