нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Община Варна обявява следното инвестиционно предложение (ИП) за:

„Внедряване на система за производство на електрическа енергия от един плаващ генератор, привързан към съществуващата инфраструктура на добивна платформа „Галата“, част от комплекса за добив на природен газ, с възложител „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Документацията е на разположение всеки работен ден от 9:30 до 16:30 часа, в сградата на бул. „Осми Приморски полк“ №67А, гр. Варна, считано от 15.05.2024 г.

Достъп до информация за ИП е осигурен и на интернет адрес: https://www.moew.government.bg/bg/vnedryavane-na-sistema-za-proizvodstvo-na-elektricheska-energiya-ot-edin-plavast-generator-privurzan-kum-sustestvuvastata-infrastruktura-na-dobivna-platforma-galata-chast-ot-kompleksa-za-dobiv-na-priroden-gaz/   

Възражения, мнения и/или препоръки се подават в община Варна и/или в РИОСВ-Варна.

За повече информация тел. 0885/204146 – Галина Узунова.

 

Публикувано на 15.05.2024 г.

Top