нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 1610/14.05.2024 г. на Кмета на Община Варна за Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението.

 

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 1611/14.05.2024 г.  на Кмета на Община Варна за Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението.

 

Община Варна, Дирекция ИИБ на основание чл. 149 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 1612/14.05.2024 г.  на Кмета на Община Варна за Въвеждане и поддържане на временна организация и безопасност на движението.

Top