нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яват в отдел КРДПС, община Варна бул. Сливница 191 при Инспектор „КРД“ Калина Пеева, за връчване на Акт за установяване на задължения/ документ.
 
В случай, че не се яват в посоченият срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Настоящият списък е в сила за периода от 15.05.2024 г. до 29.05.2024 г.

№ и дата на съобщение

Задължено лице

Вид на документа

1

С-829 /15.05.2024 г.

АЛИ САЛИМ ХАЛИЛ

МД-АУ-829 - 1 / 20.02.2024 Г.

2

С-828 /15.05.2024 г.

ЯСЕН ВАЛЕРИЕВ ОГНЯНОВ

МД-АУ-828 - 1 / 20.02.2024 Г.

3

С-827 /15.05.2024 г.

ЕРДИНЧ ЕНВЕРОВ ИБРЯМОВ

МД-АУ-827 - 1 / 20.02.2024 Г.

4

С-825 /15.05.2024 г.

ЮРКИЕ АЗИЗОВА ОГНЯНОВА

МД-АУ-825 - 1 / 20.02.2024 Г.

5

С-1912/15.05.2024 г.

БИЛЯЛ АХМЕД ЮМЕР

МД-АУ-1912 - 1 / 27.03.2024 Г.

6

С-579 /15.05.2024 г.

СИБЕЛ АЙВАЗ МАЗЛЪМ

МД-АУ-579 - 1 / 01.02.2024 Г.

7

С-263 /15.05.2024 г.

ИВАН СТОЯНОВ СЛАВКОВ

МД-АУ-263 - 1 / 15.01.2024 Г.

8

С-32 /15.05.2024 г.

ДИКС-АВТО ЕООД

МД-АУ-32 - 1 / 02.01.2024 Г.

9

С-27 /15.05.2024 г.

СЕЛЕНА ОЙЛ ТРЕЙД ЕООД

МД-АУ-27 - 1 / 02.01.2024 Г.

10

С-26 /15.05.2024 г.

ТЕРРА ГРЕКА  ЕООД

МД-АУ-26 - 1 / 02.01.2024 Г.

11

С-1156 /15.05.2024 г.

МАРСЛУНД   ХОЛДИНГ АД

МД-АУ-1156 - 1 / 29.02.2024 Г.

12

С-1155 /15.05.2024 г.

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ

МД-АУ-1155 - 1 / 29.02.2024 Г.

13

С-649 /15.05.2024 г.

ВЛАДИМИР СТРАХИЛОВ ХРИСТОВ

МД-АУ-649 - 1 / 08.02.2024 Г.

14

С-691 /15.05.2024 г.

ОРЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

МД-АУ-691 - 1 / 12.02.2024 Г.

15

С-21 /15.05.2024 г.

АВТО-МОТО МАНИЯ ООД

МД-АУ-21 - 1 / 02.01.2024 Г.

16

С-33 /15.05.2024 г.

МОТОРТРАНЗ 2018 ЕООД  ЕООД

МД-АУ-33 - 1 / 02.01.2024 Г.

 

Top