нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н АЛТЪН АСЕНОВ

УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“ №46, ЕТ.5, АП.10

ГР. ВАРНА

 

На основание Заповед № 1389/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Кап. Петко войвода” № 46, ет.5, ап.10 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

      

 

Top