нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н ЕДУАРД КАРА

БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №8, ЕТ.4, АП.7

ГР. ВАРНА

 

        На основание Заповед № 1387/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, Бул. „Сливница” № 8, ет.4, ап.7 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

      

Top