нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Район Младост

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДИМИТЪР И. ИВАНОВ

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС:

Ж.К.“МЛАДОСТ“ №104, ВХ.9, ЕТ.5, АП.14

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1380/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №104,вх.9,ет.5,ап.14 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

 

Top