нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-ЖА ДЕНИЦА МАРИЯ В. БОГОЕВА

БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №62, ЕТ.2

ГР. ВАРНА

 

ЧРЕЗ НЕЯ И ДО ДЕТЕТО ѝ:

МЕЛИС Г. ШИТДЕТ

БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №62, ЕТ.2

ГР. ВАРНА

 

        На основание Заповед № 1388/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресните Ви регистрации по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, Бул. „Сливница” № 62, ет.2 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top