нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н МИРОСЛАВ А. ЦАНКОВ

УЛ. „СТРУГА“ №41, ЕТ.1, АП.45

ГР. ВАРНА

 

 

        На основание Заповед №1390/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Струга” № 41, ет.1, ап.45, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

      

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н АНДРЕАН М. МИЛАНОВ

УЛ. „ПАТРИАРХ ЕФТИМЙ“ №42, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.29

ГР. ВАРНА

 

 

        На основание Заповед №1391/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Патриарх Ефтимий” № 42, вх.Б, ет.3, ап.29, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top