нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

ДО

Г-Н ДАВИД И. ГОЛДМАН

УЛ. „АНТОН СТАРШИМИРОВ“ № 27, ЕТ.6, АП.15

ГР. ВАРНА

 

 

 

        На основание Заповед №1392/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на Вашата  адресна регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров” №27, ет.6, ап.15, с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Top