нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция ОСИСД, при Община Варна обявява на: Сирма Пенчева, Дияна Саркизова, Величка Лалева и всички заинтересовани лица, че по искане рег. №АУ121601ВН/18.12.23г. чрез Стамен Иванов - пълномощник за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Тодор Тодоров в НПИ №2212, к.р.5404, целия с площ 984 кв.м. по ПНИ на м. С.О.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, на 18.04.2024г. от 10,45 часа на място ще се извърши въвод във владение.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция ОСИСД, при Община Варна обявява на: Ненко Георгиев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. №АУ121611ВН/18.12.23г. чрез Стамен Иванов - пълномощник за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Тодор Тодоров в НПИ №2213, к.р.5404, целия с площ 972 кв.м. по ПНИ на м. С.О.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, на 18.04.2024г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

……………………………………………………………………………………………………….

Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция ОСИСД, при Община Варна обявява на: Константин Илиев, Галина Илиева, Еленка Стоева, Антоанета Йорданова, Мартин Митков, Емилияна Митков, Павел Митков и всички заинтересовани лица, че по искане рег. №АУ121605ВН/18.12.23г. чрез Стамен Иванов - пълномощник за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Тодор Тодоров в НПИ №4092, к.р.5404, целия с площ 415 кв.м. по ПНИ на м. С.О.“Боровец-юг“, землище Галата, община Варна, на 18.04.2024г. от 11,15 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Top