нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

         ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:

 

МПС- Фолксваген, червен, В0355РС – жк Аспарухово, ул Уилям Фрут 1     8270

МПС- Мерцедес, сив, В4458НВ – жк Аспарухово, ул Уилям Фрут 1              8269

МПС- БМВ, т сив, В4076ВР – жк Аспарухово, ул Кишинев зад 61                 8342

МПС- Фолксваген, т син, БРТ – жк Аспарухово, ул Маркови кули 26           8456  

МПС- Опел Вектра, червен, В0925КА – жк Възраждане бл 11 с/у вх3         8333

МПС- Пежо, син, ОВ3194АХ – жк Възраждане бл 11 с/у вх 4                        8332

МПС- Опел, т зелен, В3799ВВ – жк Възраждане с/у бл.19                             8260

МПС- Рено Лагуна, бял, БРТ – жк Възраждане до бл 77                                 8457

МПС- Шкода Фабия, сив, В7462ВК – жк Възраждане до бл 73 вх А              8291

МПС- Фолксваген, т син, В3117ВТ – жк Възраждане бл 37 вх 5                    7668

МПС- Тойота, черен, БРТ – жк Възраждане бл 37 вх 5                                    8460

МПС- Хюндай Купе, черен, БРТ – жк Възраждане бл 28 с/у вх 2                  8461

МПС- Фолксваген, т син, БРТ – жк Възраждане бл 28 вх 6                             8462

МПС- Ауди А4, черен, БРТ – жк Възраждане бл 28 с/у вх 5                           8459

МПС- Ауди А3, сив, В6636РР – жк Възраждане бл 28 с/у вх 5                       7774

МПС- БМВ, сив, В0340ВМ – жк Възраждане м/у бл 30 и бл 27                       7667

МПС- Опел Захира, бял, В8750КР – жк Възраждане п-нг с/у бл 30-53         8282

МПС- Ауди 100, бял, В5548СХ – жк Възраждане п-нг с/у бл 53 и бл 49        8330

МПС- Шевролет, жълт, СА3993КХ – ул Странджа 1                                          8300 

 

             Уважаеми г-не/г-жо, 

             Във връзка с чл.64 и чл.68, ал.(2) и ал.(4) от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.71 ал.1, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието . При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 10.04.2024г.

Top