нашите сайтове english

Официален сайт на община Варна

                                               

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПОСТАВЕНИ СТИКЕРИ - ПРЕДПИСАНИЯ

ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

 

         ДО  собствениците на следните моторни превозни средства:  

МПС- Форд, т син, РТ-В8363КР - ж.к. Чайка бл 26 вх А                                     7758

МПС- Рено Меган, т син, РТ-В5373РК – ж.к. Чайка бл.24 вх.Б                         7547

МПС- Ауди А8, черен, РТ-В6781СА – ж.к. Чайка бл.51 вх.А                              7752

МПС- Рено 21, бял, РТ-В6257АТ – ул Д-р Любен Попов 23                               7474

МПС- Опел, син, РТ-В3045РН – ул Зора 12а                                                        7578

МПС- Опел Мерива, жълт, РТ-В4028РТ – ул Мадара бл 9                                  7574 

МПС- Нисан, черен, РТ-В4843НК – ул Свобода 3                                                7680

  

             Уважаеми г-не/г-жо, 

             На основание  чл.44 ал.1 и съгласно чл.44 ал.3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Варна, Ви уведомяваме, че в срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да освободите заеманото от това ИУМПС  /излязло от употреба МПС/   място – общинска собственост, като го преместите в имот частна собственост. Съгласно  чл.44 ал.4, преместването на ИУМПС на друго място, общинска или държавна собственост,  не спира  изпълнението на предписанието по чл.44,ал.3.  При неспазване на посочения срок,  ИУМПС ще бъде принудително преместено с техническо  средство  тип “Паяк“  на  паркинга  за  излезли  от  употреба ИУМПС, намиращ се в ЮПЗ, под Аспарухов мост, островна част. Сумата за възстановяване  на разходите  направени по преместването на ИУМПС и за отговорно пазене, ще са за Ваша сметка.

       Максималният престой на този паркинг е 3 /три/ месеца, след което, ИУМПС  ще бъде предадено за разкомплектоване от лицензиран оператор.

        Предписанието  е  поставено  на  ИУМПС,  също така е  поставено на таблото  за обявление и интернет страницата на община Варна на 18.09.2023г.

 

 

Top